ARTIST JENNY BERNTSSON/index
info(@)jennyberntsson.com
+46 (0)708 152732
 
 
 
 
Works:
Sandcity Round II
Back to the future II w. Secil Yailaly
Textile Architecture
Reconstructing 1990-2000 & 2012
Wind of change
Igloo Construction II
Igloo Construction I
Sandcity (R&D)
 
Collaboration with Felice Hapetzeder
Local A.
 
Collaboration with Marie Fahlin
Sheat
MOVING MATTER och SIDE _SITE
 
Other
Art Assosiation Torget
Workshops/teaching and Skapande Skola
Texts
Biography
 
 
 
 
 
 
 

 

Skapande Skola-projekt! (In swedish only!)

Teckning för alla! (tecknings-workshop)

Teckning för alla! är en workshop som inspirerar till att använda teckning som verktyg för att utveckla seendet och kreativitet.

Redan som barn får man höra om man kan teckna eller inte. Vi menar att det är inbillning och att alla kan teckna och vi menar även att alla kan fortsätta teckna upp i vuxen ålder! Att göra en föreställande bild handlar inte så mycket om finmotorik eller ens om koordination öga-hand. Det handlar om att titta på saker på ett annorlunda sätt; att titta på saker som en konstnär. I början kan det kännas svårt, men har man väl lärt sig att byta perspektiv så kan man lätt växla och det är något som man inte glömmer. I Teckning för alla! lär vi, Jenny Berntsson och/eller Annika Kupiainen, genom teckning, ut olika sätt att titta på saker.

Genom en anpassad teckningskurs (tid, tematik, storlek på grupp, plats) för just din klass kan vi lära ut vissa övningar som gör att eleven kan komma in i ett tillstånd där den börjar att se. Detta kan bidra till att hen sedan kan använda teckning som ett självklart verktyg för att skapa bilder, utveckla ideér och skapa skisser. Detta kan bli en ingång till ett kreativt tänkande som dom kan ha nytta av resten av skolgången och sedan vidare in i arbetslivet.

Workshopen kan anpassas till olika åldrar men är kanske allra bäst för elever i 12-årsåldern och uppåt. I 12-årsåldern börjar många bygga upp en osäkerhet kring sitt tecknande och det är då barndomens spontanitet kring teckning som narrativ börjar försvinna. Workshopen kan även anpassas till pedagoger och lärare!

Kontakt: info(@)jennyberntsson.com 0708-152732 och annika(@)kupiainen.se

 

Framtiden! (skulptur-workshop)

Vad vet vi om framtiden? Hur kommer våra hus se ut och vad kommer vi äta? Vilka fordon kommer vi att använda oss av? Det är några av många frågor som vi ställer oss i skulpturworkshopen Framtiden.

I workshopen kan en halv klass per dag, eller längre, jobba med temat framtiden som gestaltas i varsin skulptur. Varje grupp får varsitt undertema som kan vara uppfinningar, mat, djur eller natur, fordon, människor och arkitektur.

I Framtiden vill jag förutom att eleverna ska gå in i en konstnärlig process som sträcker sig från att skapa sitt eget material till färdig skulptur, också ge dem kunskap i ekologiskt tänkande. Vi jobbar med returmaterial, som kommer från skolans eller hemmens skräp och tidningspapper som blir till lera. Leran är en variant av Mongolisk papier-maché. Skulpturerna blir hårdare än porslin när de torkat.

Workshopen avslutas med att skulpturerna placeras ut en plats så att de tillsammans bildar ett landskap över framtiden. Till varje skulptur ska eleven skriva vad skulpturen föreställer och handlar om, i några meningar. Vi sätter oss ner runt installationen och pratar om vad de har gjort och vilka tankar som kom upp.

Skulpturerna går sedan att använda som t.ex. utsmyckning i skolan.

Aktiviteten kan kopplas till många ämnen och kan ingå i projekt som handlar om samhälle, arkitektur, identitetsskapande och om framtiden.

Workshopen har tidigare genomförts på Lundaskolan i Haninge, åk 1-3.

Kontakt: info(@)jennyberntsson.com, 0708-152732

 

Inre Landskap (tecknings-workshop)

Eleverna får teckna stort med kol, tusch och blyerts.

Vi jobbar inledningsvis med att hitta personliga ingångar till motiv och teknik genom speciella övningar. Övningarna baseras på metoder som får deltagaren att ta snabba och oväntade kliv mot personliga motiv. Vi går igenom hur man kan jobba med kol, tusch och blyerts.

Workshopen fortsätter genom att deltagaren får klippa, riva eller skära sönder teckningarna för att sedan göra ett collage av bitarna som sätts ihop till en bild av ett inre landskap. Vi går igenom olika collagetekniker.

Övningarna går ut på att berättandet mer skall innehålla känslor och eget uttryck än att handla om det är fult eller fint och resultatet skall beröra både dem själva och betraktaren.

I slutet av workshopen diskuterar vi vad teckning är och kan vara, begreppet abstraktion, hur man kan läsa abstrakta bilder och hur bilder påverkar oss personligen. Alla presenter sina collage för varandra.

Workshopens målsättning var att eleven skall se nya möjligheter att använda sitt eget personliga uttryck i olika sammanhang och hitta nya ingångar till gestaltning och teckning.

Workshopen har tidigare genomförts på Örbyskolan i Stockholm, för åk 5.

kontakt: info(@)jennyberntsson.com 0708-152732