ARTIST JENNY BERNTSSON/index
info(@)jennyberntsson.com
+46 (0)708 152732
 
 
 
 
Projects and public commission:
"Artistic design, 4 play environments"
Förbindelemaskinen/Connection machine
Sandcity Round II
Art pedagogical social engaged projects
Art Assosiation Torget/KFT
Textile Architecture
 
Elder:
Local A.
Back to the future II
Sheat
MOVING MATTER och SIDE _SITE
Reconstructing 1990-2000 & 2012
Wind of change
Igloo Construction II
Igloo Construction I
Sandcity (R&D)
 
Other
Biography
 
 
 
 
 
 
 

 

SANDCITY Round II

Sandcity Round II is a ten year old projcet: SANDCITY, that came to life again by the project : "Man and Biosphere"

"Man and Biosphere" is an interdisciplinary, site specific project initiated by Caroline Mårtensson in cooperation with Kristianstads Konsthall, Naturum Vattenriket and and artists Nils Magnus Sköld, Terje Östling, Malin Lobell and. Public start-up May 18, 2018, program during summer and exhibition Oktober 2018 - Janury 2019. A part of the projcet was a 2 days long hike, where one of the stop was Gropahålet, where the preformance and workshop Sandcity Round II took place.

Link to video by Terje Östling

Information in Swedish:

Vandring, Utflykt till havet - Vattnet stiger, jorden sjunker

Vad händer när våren tystnar, vattnet stiger och jorden sjunker?

Lördag - söndag 12 augusti kl 13-17 2018 Gropahålets naturreservat


Man and biosphere – prekära situationer, är ett platsspecifikt
tvärvetenskapligt samarbete mellan konst och forskning. Projektet vill lyfta fram och diskutera de komplexa klimatförändringar vi står inför utifrån platsen Kristianstad och Vattenriket, vilka delvis är belägna under havsnivå. Genom vandringen, som konstnärlig metod, diskuteras problematiken för Kristianstad men också det antropocena perspektivet och människans svårigheter att se bortom vår idévärld. Turen består av mikroföreläsningar och presentationer ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Program: Vi åker på utflykt till Gropahålets naturreservat, tar del av dess historia och diskuterar framtiden. År 1775 förändrades landskapet drastiskt här på grund av mänsklig påverkan. Idag ingår området i Sandlife, ett restaureringsprojekt för de sydsvenska sandmarkerna. Pål Axel Olsson, professor i växtekologi, om livsmiljöer kring Gropahålet. Jenny Berntsson, konstnär, performance/workshop Sandcity Round ll, en modell av Kristianstad byggs och spolas bort. Jens Evaldsson, konstnär och initiativtagare till Maretopia, om visioner om en flytande stadsbildning. Region Skåne – om klimatförändringar och en stigande havsnivå utmed kust och inland. Malin Lobell, konstnär, om flytande berg, resiliens, återväxt och möjligen, en värld utan oss.

Vandringen har satts samman av konstnärerna Malin Lobell och Caroline Mårtensson och dokumenteras till utställningen på Kristianstads konsthall utifrån koncept av konstnär Terje Östling.

Projektet Man and Biosphere - Prekära situtationer är ett konstnärsdrivet initiativ av Caroline Mårtensson i samarbete med Kristianstads konsthall, konstnärerna Nilsmagnus Sköld, Terje Östling,Malin Lobell och statsvetaren Johannes Stripple, Lunds universitet, och i dialog med Biosfärenheten och naturum Vattenriket i Kristianstad. Projektet kulminerar i en utställning på Kristianstads konsthall som öppnar 13 oktober. 

Projektet genomförs med stöd från bl.a. Region Skåne och Sparbanken Skåne

För mer information besök Regionmuseets websida: www.regionmuseet.se