ARTIST JENNY BERNTSSON/index
info(@)jennyberntsson.com
+46 (0)708 152732
 
 
 
 
Projects:
Förbindelemaskinen(Connection machine)
Sandcity Round II
Art Assosiation Torget
Textile Architecture
 
Collaboration with Felice Hapetzeder
Local A.
 
Elder:
Back to the future II
Sheat
MOVING MATTER och SIDE _SITE
Reconstructing 1990-2000 & 2012
Wind of change
Igloo Construction II
Igloo Construction I
Sandcity (R&D)
 
Other
Workshops/Teaching and Skapande Skola
Texts
Biography
 
 
 
 
 
 
 

 

SANDCITY Round II

Sandcity Round II, del av: Vandring, Utflykt till havet - Vattnet stiger, jorden sjunker

Vad händer när våren tystnar, vattnet stiger och jorden sjunker?

Lördag - söndag 12 augusti kl 13-17 2018 Gropahålets naturreservat


Man and biosphere – prekära situationer, är ett platsspecifikt
tvärvetenskapligt samarbete mellan konst och forskning. Projektet vill lyfta fram och diskutera de komplexa klimatförändringar vi står inför utifrån platsen Kristianstad och Vattenriket, vilka delvis är belägna under havsnivå. Genom vandringen, som konstnärlig metod, diskuteras problematiken för Kristianstad men också det antropocena perspektivet och människans svårigheter att se bortom vår idévärld. Turen består av mikroföreläsningar och presentationer ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Program: Vi åker på utflykt till Gropahålets naturreservat, tar del av dess historia och diskuterar framtiden. År 1775 förändrades landskapet drastiskt här på grund av mänsklig påverkan. Idag ingår området i Sandlife, ett restaureringsprojekt för de sydsvenska sandmarkerna. Pål Axel Olsson, professor i växtekologi, om livsmiljöer kring Gropahålet. Jenny Berntsson, konstnär, performance/workshop Sandcity Round ll, en modell av Kristianstad byggs och spolas bort. Jens Evaldsson, konstnär och initiativtagare till Maretopia, om visioner om en flytande stadsbildning. Region Skåne – om klimatförändringar och en stigande havsnivå utmed kust och inland. Malin Lobell, konstnär, om flytande berg, resiliens, återväxt och möjligen, en värld utan oss.

Vandringen har satts samman av konstnärerna Malin Lobell och Caroline Mårtensson och dokumenteras till utställningen på Kristianstads konsthall utifrån koncept av konstnär Terje Östling.

Projektet Man and Biosphere - Prekära situtationer är ett konstnärsdrivet initiativ av Caroline Mårtensson i samarbete med Kristianstads konsthall, konstnärerna Nilsmagnus Sköld, Terje Östling,Malin Lobell och statsvetaren Johannes Stripple, Lunds universitet, och i dialog med Biosfärenheten och naturum Vattenriket i Kristianstad. Projektet kulminerar i en utställning på Kristianstads konsthall som öppnar 13 oktober. 

Projektet genomförs med stöd från bl.a. Region Skåne och Sparbanken Skåne

För mer information besök Regionmuseets websida: www.regionmuseet.se

link to video